Christian Haukeland (t.v.) og Aleksander Sangolt i aksjon

Ansatte øker sin eierandel i Fabtech

Fem ansatte aksjonærer deltok i emisjonen som ble utlyst før jul.

25/01/2018

I desember i fjor lyste Fabtech ut emisjon med mål om å øke de ansattes eierskap til selskapet. Fem ansatte deltok i emisjonen, noe som gir Fabtech Ansatt AS en eierandel i selskapet på hele 22 %. 

I løpet av 2017 fikk selskapet flere nye ansatte, noe som også økte interessen for å bli medeier i bedriften, på lik linje med de som ble aksjonærer ved oppstarten i 2016. For Fabtech er det med største glede å kunne invitere både nye og eksisterende aksjonærer til en emisjon gjennom selskapet Fabtech Ansatt AS. Fire av aksjonærene som deltok er nye, og til sammen er nå 16 medarbeidere i bedriften medeiere.

«Det har vært vår målsetting fra dag én at flest mulig av de ansatte skulle få muligheten til å være aksjonærer i Fabtech, men det har selvsagt aldri vært noen betingelse for å bli ansatt. Vi er sikre på at personlig eierskap styrker viljen til å utvikle bedriften, og at de ansatte er nøkkelen til kreative løsninger og anvendelse av ny teknologi. Jeg er beæret over at så mange ansatte vil ta personlig eierskap til Fabtech, og ser frem til et spennende år i bedriften» sier Gert Chr. Strindberg, Adm. Direktør i Fabtech.

Fabtech har i dag 26 fast ansatte og forventer å passere 30 i 2018.