Photo by PhotoMIX Ltd. from Pexels

Fabtech vokser

En ny milepæl er nådd med 30 ansatte i Fabtech fra 1.1.2020

13/01/2020

Fabtech startet med 12 ansatte i oktober 2016 og har siden den gang hatt jevn vekst og ansatt dyktige medarbeidere i verkstedet og i administrasjonen.

“Vi var heldige i starten og kunne håndplukke gode fagfolk i et marked i krise, det var få andre i vår region som ansatte i denne perioden, de fleste selskap slet med oppsigelser og permitteringer. Etterhvert har markedet bedret seg og vi har hatt en klar strategi på å sikre oss gode medarbeidere. Fabtech har med hell benyttet rekrutteingshjelp fra Garuda til ledende stillinger. Vi har også ansatt fagarbeidere etter en periode med innleie eller prosjektansettelse når kandidatene har vist riktige holdninger, kunnskap og evne til å bidra til et positivt arbeidsmiljø” sier Adm. Direktør, Gert Chr. Strindberg

 

Fabtech samarbeider med Live2Learn for lærlinger. I tillegg til Mathias (til høyre i bildet) har Fabtech to andre ansatte fagarbeidere på plate som i disse dager tar fagbrev nr. 2 som industrirørleggere. Flerfaglighet er viktig i verkstedet for å ha størst mulig fleksibilitet på jobbene, i perioder kan det være en overtyngde av rørjobber, i andre peioder er det mest arbeid på stålstrukturer.

Fabtech har etablert et godt nettverk og samarbeider med andre selskaper for å øke bemanningen i perioder med høy aktivitet. Det er investert i nytt utstyr og jobbet mye med effektivisering i alle ledd for å sikre lønnsomhet i selskapet. Samlet sett gir dette god kapasitet og vi har en målsetting om å fortsette veksten i årene fremover.