Hilde og Vivian, to gode kolleger

Fokus på HMS

Trygg og sammensveist – vårt nye HMS slogan

13/04/2018

Fabtech har kontinuerlig fokus på HMS, trivsel og arbeidsmiljø. Vi mener at de ansatte gir best service til våre kunder når de gleder seg til å gå på jobb og får nok utfordringer i det daglige arbeid. Det er viktig at vi er like friske når vi går hjem fra jobb som når vi kommer, og det krever at vi tenker gjennom alt vi gjør i løpet av arbeidsdagen.

For å holde fokus og minne oss selv på de viktige tingene har vi laget 12 HMS filmer med 12 forskjellige tema i år, ett for hver måned. Her er et eksempel på en av filmsnuttene:

 

Vi har også laget er HMS slogan som er betegnende for slik vi er:

Trygg og sammensveist

Vi håper dette kan være med å inspirere alle rundt oss :-)