Dinara Vad og Gert Chr. Strindberg er fornøyde med utviklingen

Fra minus til pluss

Etter noen krevende oppstartsår viser regnskapet for 2019 en positiv bunnlinje

16/03/2020

Fabtech startet opp høsten 2016 i en tid da olje & gass markedet var hardt rammet av krisen. Det tok lang tid før aktiviteten tok seg opp, og starten ble noe mer krevende enn det vi hadde forventet da vi overtok verkstedet.

I denne perioden var det stort behov for investeringer i systemer, utstyr og mennesklige ressurser, Fabtech ansatte fagarbeidere jevnt og trutt selv om det ikke alltid var nok arbeid til alle. «Det var avgjørende å sikre oss gode kandidater, mange flinke folk var blitt arbeidsledige og vi visste at vi måtte handle før overgangsvinduet stengte» sier Adm. Direktør Gert Chr. Strindberg litt spøkefullt.

Denne strategien var helt og fullt støttet av styret og de industrielle eierne som tenker langsiktig. Fabtech begynte med 12 ansatte og passerte 30 personer i begynnelsen av 2020. På samme måte har utviklingen i kundemasse gått fra 3 kunder høsten 2016 til over 30 kunder i dag.

Underskudd de to første årene ble snudd til et positivt resultat i 2019 og omsetningen ble langt bedre enn budsjettert, det til tross for et svakt første halvår. «Det var en spennende og veldig utfordrende mulighet som dukket opp da jeg ble tilbudt stillingen som økonomisjef i Fabtech høsten 2019. Det trigget meg å få jobbe med så engasjerte ansatte og aktive eiere i et ungt selskap som allerede har vist seg levedyktig, og hvor jeg fortsatt kan være med å påvirke utviklingen i årene fremover. Det er en reise jeg ser frem til med stor iver og glede» sier Økonomisjef i Fabtech Dinara Vad.

Fabtech fortsatte trenden de første månedene i 2020 med positive resultater. Vi forventer imidlertid at situasjonen rundt Covid-19 viruset kan påvirke resultatene i en periode, ikke bare for oss men og for våre leverandører og samarbeidspartnere. «Vi er i en heldig situasjon som har lokalt ansatte, alle bor i Øygarden eller i Bergensområdet. I tillegg har vi frem til nå vært friske, vi var tidlig ute med tiltak i bedriften og har stort trykk på forespørsler siden vi opprettholder full drift. Unngår vi sykdomsfravær skal vi komme gjennom denne tiden på en god måte» sier en optimistisk Direktør.

Vi tror likevel at det norske samfunnet og bedriftene vil lære mye av det som har skjedd og at vi alle må tenke litt annerledes fremover.

Photo by Ivan Bertolazzi from Pexels