Fabtech har et godt samarbeid med live2learn

Lærlinger hos Fabtech

En viktig rekrutteringsvei for gode fagarbeidere er gjennom lærlingeordningen

14/02/2020

Fabtech har mange dyktige senior fagarbeidere innen plate, rør og sveis. Den kompetansen disse har bygget opp over tiår bringes effektivt videre til nye generasjoner gjennom lærlingeordningen. Flere av våre fagarbeidere er blitt ansatt etter at de har vært lærlinger i verkstedet.

Fabtech har siden starten hatt et nært og godt samarbeid med live2learn, denne uken var de på besøk og tok en god prat med våre lærlinger og deres instruktører.

Les mer om dette på nettsidene til live2learn, her er linken:   Lærlinger hos Fabtech

 

Aleksander (th) veileder Mathias

Fabtech vil fortsette å rekruttere til bransjen gjennom lærlingeordningen i årene som kommer. De som skal lykkes hos oss må ha interesse for faget, bidra positivt til arbeidsmiljøet, og være nøye i utførelsen av arbeidet. Litt kreativitet og nytenkning setter vi også pris på.