Monteringsarbeidet gikk raskt tross store dimensjoner

Njord B ferdigstilt

Njord B Meetering Skid prosjektet avsluttes for vår del og resultatet er blitt meget bra.

30/01/2019

Høsten 2017 tildelte Statoil kontrakten for oppgradering av målesystemet på lagerskipet Njord B til Process Control (PC). Solid Vedlikehold og Fabtech har vært partnere til PC og har stått for ombygging og oppgradering av rør og strukturer til modulen. Fabtech har også stått for montasje av rør, ventiler og annet utstyr, totalt har vi passert 5000 timer på prosjektet.

Njord B Prosjektet har vært spennende for Fabtech, det har involvert alle fag; plate, struktur, rør, sveising og mekaniske tjenester. Det er utført kontroll av godstykkelser, reparasjon og modifikasjoner på rammen, utskifting og påleggsveising. På rør er flenser og andre deler skiftet ut og i mange tilfeller har vi bygget helt nye rørsystem der hvor de gamle ikke lot seg reparere. 

Det er totalt sett en stor grad av gjenbruk i dette prosjektet, det er helt i tråd med Equinors og våre bærekraftsmål. I disse dager demonterer vi deler av rørsystemene og klargjør dem for transport til Haugesund. Vi takker for oppdraget og gratulerer Equinor med ny målestasjon som er klar for 20 nye år på feltet.

Sammenstilt og klar for testing måler skiden 9x37 meter