Det var god stemning under signeringen av Partnering avtalen

Partnering avtale med TESS Vest

TESS Vest og Fabtech formaliserer samarbeidet gjennom en Partneringavtale

27/08/2019

Erik Jølberg og Arild Eidsvåg representerte TESS under signeringen av avtalen hos Fabtech. Arild og Jennifer Hägg fra Fabtech har i løpet av sommeren utarbeidet og blitt enige om innholdet i avtalen som sikrer et fortsatt godt samarbeid mellom selskapene våre.

Fra venstre: Kjell Tornøe, Jennifer Hägg, Arild Eidsvåg, Erik Jølberg og Gert Chr. Strindberg

 

Avtalen med TESS er et ledd i de forbedrings- og effektiviseringsprosesser vi holder på med i Fabtech. Konseptet TESS Integrert Forsyning innebærer blandt annet at det etableres en TESS Partnerstock hos Fabtech. Tess står for overvåkning og påfylling av varene i dette lageret som er basert på vareautomater. Fabtech får bedre kontroll med uttak, varebeholdning og priser.

“Det er usedvanlig kjekt å signere denne avtalen med Jølberg omtrent 20 år etter at vi startet et industrielt samarbeid i det som den gangen var Bergens Rørhandel” sier Gert Chr. Strindberg

Vareautomatene kommer på plass i september og vi gleder oss til en mer effektiv håndtering av forbruksvarer i verkstedet.

Jølberg tok seg tid til en omvisning i verkstedet og noterte flittig, her er det gode muligheter for et utvidet samarbeid.