Prosjektleder, nyopprettet spennende stilling

Fantastisk gøy og utfordrende stilling innen digitalisering, automatisering og robotisering

30/03/2018

Fabtech har industrielle eiere som ser at arbeidsplassene kan sikres på lang sikt ved riktige investeringer i utstyr og teknologi. Fabtechs nye prosjektleder vil få ansvar for evaluering av utstyr og leverandører, investeringsforslag, planer for implementering og for kontinuitet i dette arbeidet. Prosjektlederen vil samarbeide med et erfarent team i Fabtech for å nå disse målene.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Garuda Bergen AS ved Johnny Færøy, telefon 908 47 261 eller Linda Lotsberg, telefon 922 97 088. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Se full utlysning på finn.no

https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=116495133