Arne Skeie er Salgssjef i Fabtech

Rammeavtale med Aker Solutions

Enda en viktig milepæl ble nådd da vi signerte rammeavtale med Aker Solutions

30/10/2017

Helt siden Fabtech overtok verkstedet til Aker Solutions på Ågotnes i oktober 2016 har det vært en målsetting å etablere en rammeavtale mellom partene. Fabtech hadde gleden av å signere avtalen 17. august i år.

”Aker Solutions er blitt en av våre viktigste kunder og det var også målsettingen”, sier en fornøyd salgssjef Arne Skeie.

Med rammeavtalen signert er håpet at vi skal kunne se flere forespørsler fra Aker Solutions i tiden fremover. Avtalen har en varighet på 3 ½ år med mulig forlengelse ett år av gangen. Den positive trenden i markedet og prognosene for økt aktivitet i olje & gass industrien gir grunnlag for optimisme og vi gleder oss til et langt og fruktbart samarbeid med Aker Solutions.