Sjaktene blir montert i perfekt arbeidshøyde i oppvarmet verksted hos Fabtech

Sjakter til Gartnerlien

Kaliber og Fabtech har hatt et spennende pilotprosjekt sammen siste året

23/01/2020

 

Til Bonavas byggeprosjekt på Sandsli, Gartnerlien, har Kaliber og Fabtech samarbeidet om et nytt og unikt produkt til byggebransjen. En sjaktløsning som går over 5 etasjer hvor vann, varme, ventilasjon og elektroføringer er installert før transport til byggeplassen.

Fabtech har stått for bygging av stålstrukturene i de 9 modulene som er levert. Samarbeidet med Kaliber og alle fagene som har vært involvert i montringsarbeidet i verkstedet vårt på Ågotnes har vært svært bra. Alt arbeid har skjedd på gulvet uten stillas og i tråd med våre strenge HMS krav.

 

Byggingen av rammeverket tar endel plass, noe vi heldigvis har nok av i våre haller.

Som i ethvert pilotprosjekt ble utfordringer løst underveis. Oppsummeringen etter ferdig prosjekt er at vi holdt leveringstiden, produserte innenfor gitte budsjettrammer og med god kvalitet. Tar vi med det faktum at monteringen på byggeplassen gikk strålende, kun 30 minutter pr. sjakt, og at besparelsen i denne leveransen tilsvarer en reduksjon på 1500 timer på byggeplassen, så kan vi trygt kalle det et suksess. 

 

Sjakter ferdig montert, forseglet og klare til transport.

Fabtech benytter anledningen til å takke Kaliber for tilliten og oppdraget, vi håper det leder til flere gode prosjekter til byggenæringen.