Foto: Ole Jørgen Bratland, Statoil

Vår første stansjobb

Fabtech fikk sin ilddåp på rammeavtalen med Apply Sørco da vi ble tildelt stansjobben på Gullfaks B.

13/07/2017

Et bredt spekter av rørspools skulle produseres på kort tid. Elektronisk oppmåling var påkrevd, likeså omfattende NDT og trykktesting.

“Det er jo dette vi er gode på og ikke minst har bygget en unik erfaring på gjennom tiår med leveranser til Gullfaks feltet” sier Arne Skeie som er salgssjef hos Fabtech og ansvarlig for kalkulasjonene. Han innrømmer at han ble litt svett da han så hvor mange timer som skulle utføres på få uker, men vi kom i mål ler han.

Tilbakemeldingene fra Apply Sørco har vært svært gode og samarbeidet vært tett og har fungert meget bra:

“Våren 2017 har Fabtech utført store og mindre prosjekter til revisjonsstans på Gullfaks B. Samtlige rør, supporter og mindre strukturer ble levert med ønsket kvalitet til ønsket tid. Vi har opplevd et godt samarbeid med verkstedet, samt fått konstruktive innspill til tegningsunderlag. Apply Sørco benyttet Fabtechs operatører til det meste av sveisearbeidet offshore under revisjonsstansen. Tilbakemeldingene har vært gode tross en hektisk revisjonsstans med krevende oppgaver” skriver Martin André Kjelby, Welding Engineer i Apply Sørco i en e-post etter fullført oppdrag.

Totalt ble det utført over 3000 timer i verkstedet i mai måned og 1000 timer offshore under stansen i juni uten feil og uten skader. Vi takker Apply for oppdraget og tilliten og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet på rammeavtalen.

Rørspool ferdigprodusert og testet. Toleranseproduksjon med 8 treffpunkt – en kjekk utfordring.