VNR maitreffet

Fabtech ble invitert til å holde en selskapspresentasjon på maitreffet til VNR

24/05/2017

Per C. Aarsand ga Fabtech muligheten til en 5 minutter intro på VNR treffet før Jul og lovet samtidig at vi skulle få komme igjen med en skikkelig presentasjon på maitreffet.

Etter syv måneders drift er det også betydelig mer å fortelle og Gert Chr. Strindberg holdt en 15 minutters presentasjon av status, tjenestespekter m.m. “Selskapet har hatt god vekst, signert viktige avtaler, blitt ISO sertifisert og har doblet antall ansatte inkludert innleide siden oktober” sa en fornøyd Adm. Direktør.

Strindberg sa videre at etableringen var godt mottatt av kundene og at tilbakemeldingen på de jobbene som er utført har vært svært positive. Det gleder oss at vi har levert til et bredt kundesegment innen olje & gass (landbasert, offshore, subsea), rigg, oppdrettsnæring og landbasert industri. 

Adecco inviterte i år som i fjor til lunsj fra grillen på Sotra Anchor & Chain på Vindenes, sol og god temperatur hadde de ordnet med også.

Se også oppslaget på VNR sine sider: 

Optimistisk Maitreff på CCB