Om Logistikktjenester

Fabtech har egen logistikktjeneste, varmtlager, trucker, kraner etc. for å betjene kunder og våre egne operasjoner. Vi har erfaring med pakking og sikring av last i henhold til OLF og kunders krav.

Beliggenheten på Ågotnes er god med tanke på transport nordover eller sydover langs kysten, vi tar gjerne turen over fjellet også om våre kunder ønsker det.

Rundt vårt verksted er det rikelig plass til å manøvrere lastebiler og utstyr, vi har store porter og god krankapasitet med 3 stk. 15 tonns traverskraner. 

Ved behov for tung transport, tunge løft, levering over kai og lignende benytter vi CCB basens logistikktjenester.

Vi tar imot varer via vei og sjø

Vi har gode muligheter for transport av varer over kai når det er behov for det

Fabtech har god tilgang på løfteutstyr, trucker, traverskraner og veggkraner

Løftetest og kontroll av tilpasning i modifisert IRT ramme for subsea

Fabtech disponerer et varmtlager på 528 m2 hvor vi lagrer tilsatsmateialer og prosjektmateriell m.m.

I tilknytning til produksjonshallene har vi i tillegg store utearealer for lagring av råvarer og materiell

Daglig går det kjøreruten nordover og sydover fra bergensregionen og basen her på Ågotnes

Fabtech har en god plassering på CCB basen på Ågotnes med lett tilgang til kai og transport via vei.