Om NDT (None destructive testing)

Fabtech er i den heldige situasjon at vi har vår egen “to kammer bunker” for røntgen og andre NDT metoder vegg i vegg med produksjonslokalene og trykktesthallen. Logistikken er således optimal.

Vi bruker en professionell avtalepartner til å utføre NDT arbeidet og til å dokumentere testresultatene. Dette innebærer at vi også kan utføre spesialiserte testmetoder som f.eks. Phase Array.

Bunkeren er bygget slik at vi kan utføre arbeid i hallene samtidig som det røntges i bunkeren, vi slipper dermed avbrudd og nattarbeid som kan gå utover produktiviteten.

Andre testmetoder vi utfører er PMI, MPI, ultrasonic testing, eddie current testing og dye penetrant testing.

Unike testfasiliteter vegg i vegg med produksjonslokalene

NDT bunkeren (den laveste bygningen) har to kammer med tilkomst fra porter på utsiden av bygget

Røntgen av sveis

Dye Penetrant testing