Om Overflatebehandling

Overflatebehandling representerer et bredt spekter av tjenester som blant annet omfatter sandblåsing, preservering, priming, maling, galvanisering, syrevasking og metallisering.

Fabtech har fasiliteter for syrevasking, de andre tjenestene utføres av våre gode lokale samarbeidspartnere. Her kan nevnes Solid Vedlikehold og Zinken, men vi benytter også andre leverandører.

Vi preserverer karbonrør innvendig ved å påføre Cortec pulver. Alle flenseflater blir preservert i henhold til kundens krav.

Våre kunder kan være trygge på at vi stiller de samme strenge krav til våre leverandører som til oss selv når det gjelder HMS, kvalitet, produktivitet og leveringspresisjon. Vi har lang erfaring med leverandørene vi benytter og har gode relasjoner til ledelsen i selskapene.

Bilder fra våre leverandører på overflatebehandling

Subseakomponenter malt og klar til levering

Malingsarbeid utført av Solid Vedlikehold

Varmforsinking hos Zinken AS

Noen malingsoppdrag er større enn andre….