Sveisekompetanse

Christian C. Larsen er vår Senior Sveiseingeniør og ledelsens representant innen sveisefaget. Han er godkjent i henhold til
ISO 3834-2 og er sertifisert sveiseinspektør i henhold til NS 477. Christian har 25 års erfaring i sveisefaget og sitter i styret til Norsk Sveiseteknisk Forening (NSF).

Fabtech har godkjente sveiseprosedyrer innen alle normalt brukte materialkvaliteter og kombinasjoner av disse. Prosedyrene er godkjent i henhold til kravene i trykkdirektivet. Vi har også prosedyrer for spesielle materialer som f.eks. HIP (Hot Isostatic Pressing) materialer og superaustenitt.

Fabtech er sertifisert i overensstemmelse med
NS-EN ISO 3834-2:2005. 

Våre operatører har omfattende sertifisering innen forskjellige sveisemetoder og materialer. Alle sveisere er sertifisert i henhold til kravene i trykkdirektivet. De holder seg oppdatert og får god mengdetrening gjennom kontinuelige sveisejobber i og utenfor verkstedet.

Vi tar også oppdrag utenfor verkstedet og har sveisere med offshore sertifikat. Fabtech sertifiserer gjerne sveisere for andre selskap, gjennomfører kurs og utfører tester under kontrollerte forhold.

Om Påleggsveising

Vi utfører påleggsveising hovedsaklig med inconel 625 som en metode for å legge korrosjonsbestandig materiale på karbonstål.  

Andre ganger har våre kunder behov for å reparere eksisterende materiale og vi utfører da påleggsveising og maskinering for å tilbakeføre produktet til opprinnelig stand.

Vår påleggsveising utføres innvendig og utvendig på produkter. På rør kan vi påleggsveise innvendig inntil lengder på 3 meter og utvendig 18 meter.

Fabtech har en dråpeprosedyre (lokal reparasjonsprosedyre) for reparasjon av mindre skader i materialet. Fordelen med denne prosedyren er at reparasjonen kan utføres uten at produktet må gjennomgå varmebehandling.

Dråpeprosedyren kan utføres hos kunde og prosedyren er charpy V testet.

Bilder fra verkstedet

 

Fronius søyle velegnet til effektiv påleggsveising