Om Rørfabrikasjon

Vi sammenstiller og sveiser ethvert rørsystem slik at det passer ved montering. Det høres enkelt ut, men krever i mange tilfeller lang erfaring fra våre oppmålere, industrirørleggere og sveisere. Elektronisk oppmåling er en integrert prosess som sikrer nøyaktig produksjon og godt resultat hver gang.

Jo større veggtykkelse og jo mer krevende material- og toleranse-kravene er, jo mer unik blir vår erfaring og kompetanse. Det kommer til sin rett ved brønnjobber og andre utfordrende offshore applikasjoner.

Erfaringen med kompliserte produkter gir våre kunder trygghet for at også enklere jobber blir skikkelig utført.

Fabtech har ingen begrensning når det gjelder materialkvalitet, dimensjon eller veggtykkelse.

Vi har godkjente sveiseprosedyrer for alle normalt brukte materialkvaliteter og kombinasjoner av disse.

Det er et fortrinn at vi har fysisk adskilte produksjonslokaler for karbon og edlere kvaliteter, bunkers for NDT (røntgen) og trykktesthall vegg i vegg. Det gir god logistikk, er tidsbesparende og styrker konkurransekraften vår ytterligere.

Eksempler på rør fabrikkert i verkstedet

Jetspylesystem

Jetspylesystem til tank, all bøying og 500 sveiser utført i vårt verksted

Toleranseproduksjon av rørsystemer

Sveising av flowloop i Superduplex

Jetspylesystem

Brønnjobb i mars 2017, modifikasjon av eksisterende rørspool

Jetspylesystem

Elektronisk oppmåling i verkstedet, kontroll av mål og toleranser

Jetspylesystem

Toleranseproduksjon av rør til riggen Deepsea Stavanger

20” rør i 316L med rørsupporter

Kunstverk? Våre industrirørleggere og sveiserne liker utfordringer og på denne jobben er det tilsammen åtte punkter som skal passe på millimeteren med eksisterende anlegg når røret blir levert offshore. 

Pulversveising av Conductor, X80 og AISI 4130 material, 38mm veggtykkelse. Operasjonen krever forvarming og forbindelsen skal varmebehandles i ettertid. Alle operasjoner ble utført internt hos Fabtech og resultatet ble meget bra.

Duplex oljerør til Gullfaks, eksakt kopi av eksisterende rør spools med grader og strenge toleranser.