Om trykktesting

De fleste rørsystemer vi produserer har krav til trykktesting. Vår trykktesthall er på 220 kvm og er svært godt utstyrt.

Fabtech trykktester opp til 1600 bar, trykktestingen foregår med vann, og vi disponerer nærmere 1000 blindinger med tilhørende bolter og pakningsmateriell.

Trykktestingen registreres digitalt, trykkforløpet skrives til fil som inkluderes i dokumentasjonspakken.

God logistikk med trykktesting i egne lokaler

Trykktesting av rørspool

Trykktestbenk

Vi trykker opp til 1600 Bar og dekker dermed de fleste kunders spesifikasjoner

Fabtech har god plass til trykktesting og trykktesthallen har stor port og traverskran